KAVIZA, M. Hubungan Antara Gaya Pembelajaran dengan Amalan Kemahiran Pemikiran Sejarah: Satu Kajian Tinjauan Korelasi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 4, n. 3, p. 93 - 106, 19 jun. 2019.