Abdul Aziz, A. R., & Ab Razak, N. H. (2021). Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri dalam kalangan Pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 12 - 26. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.909