Zahari, M. Z., Razali, M. R., & Mohd Ishar, M. I. (2021). Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan ke Rumah melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 277 - 281. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.866