Md Isa, K., & Abu Bakar, K. (2021). Hubungan antara Emosi Ibu Bapa dengan Kanak-kanak dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 258 - 266. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.857