Muhammad, M., Talip, R., & Taat, M. S. (2021). Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kepuasan Pelajar Kolej Swasta di Negeri Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(6), 196 - 200. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.841