Abdul Aziz, A. R., Sawai, R. P., Amat, M. I., Che Musa, N., & Perdani Sawai, J. (2021). Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) dalam kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga dan Rakan Sebaya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), 12 - 21. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i5.795