Bin Mat Wajar, M. S., & Hamzah, R. (2020). Model Kebahagiaan Hidup Pelajar Universiti Berdasarkan Faktor Kesihatan Mental, Kecerdasan Spiritual dan Demografi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(11), 17 - 32. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.525