Saidon, N. H., Ahmad Zaini, M. I., Asyraf Sukry, M. A., & Mohd Ishar, M. I. (2020). Amalan Kemahiran Penyesuaian dalam kalangan Pelajar Universiti: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(7), 76 - 81. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i7.436