Amat, M., & Ishak, S. (2020). Kewangan, Jaringan Institusi dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), 79 - 90. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.432