Mohd Yusoff, A. N., Mohd Ayup, M. T., & Majid, A. (2020). Elemen Kerohanian dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), 119 - 127. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.428