Ismail, Z., & Lokman, N. H. (2020). Kemurungan dan Keamatan Sokongan Sosial dengan Kepuasan Hidup dalam kalangan Pelajar Universiti di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), 68 - 78. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.426