Tiop, T., & Talip, R. (2020). Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua dalam Pengurusan Kurikulum dan Efikasi Kendiri Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(4), 71 - 83. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i4.383