Tingkas, E., & Ahmad, S. (2020). Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" oleh Pengetua Wanita dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), 54 - 66. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.367