Mohamad Safir, D. N., Salleh, S. F., & Mohamad Safir, H. S. (2020). Keperluan Dokumentasi Penyusuan Anak Susuan dalam kalangan Masyarakat di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), 13 - 20. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.366