Tangil, J., & Amat, A. (2020). Kearifan Tempatan dalam Sistem Bombon oleh Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), 77 - 86. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.365