Hanapi, M. S., & Wan Mokthar, W. K. A. (2016). Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 1(3), 132 - 142. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v1i3.23