Mohamad Murad, N. A., Ahmad, N., & Hamsan, H. H. (2016). Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 1(3), 14 - 30. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v1i3.15