(1)
Abdul Aziz, A. R.; Ab Razak, N. H. Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran Dan Idea Bunuh Diri Dalam Kalangan Pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 12 - 26.