(1)
Tahajuddin, S.; Buglayan, A. H. Perubahan Sistem Dan Amalan Perakaunan Sektor Awam Malaysia Sebelum Era Milenium (1957-1999): Satu Kajian Kes Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 180 - 198.