(1)
Zahari, M. Z.; Razali, M. R.; Mohd Ishar, M. I. Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan Ke Rumah Melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 Di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 277 - 281.