(1)
Md Isa, K.; Abu Bakar, K. Hubungan Antara Emosi Ibu Bapa Dengan Kanak-Kanak Dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-Kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 258 - 266.