(1)
Ahbar@Akhbar, N.; Ishak, R.; Yunus, J. Peranan Kepimpinan Distributif Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Dan Kesannya Ke Atas Komitmen Organisasi Dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 428 - 437.