(1)
De Silva, M.; Tingkas, E.; Lai, Y.; Baco, Z.; Peters, D.; Awang Jambol, D. J. Masalah Sekuriti Makanan Sebelum Dan Semasa Pandemik Covid-19: Kajian Kes Di New Zealand. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 1 - 17.