(1)
Abdul Rahman, A. F.; Taat, M.; Nordin, H.; Lada, S. Hubungan Perkhidmatan Sukan Dengan Kepuasan Atlet Universiti Awam Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 138 - 146.