(1)
Abdul Aziz, A. R.; Sawai, R. P.; Amat, M. I.; Che Musa, N.; Perdani Sawai, J. Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) Dalam Kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga Dan Rakan Sebaya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 12 - 21.