(1)
Mohd Rasidi, N. A.; Ismail, N. F.; Abu Bakar Yap, P. H. Y.; Mohd Ishar, M. I. Cabaran Perkhidmatan Penghantaran Makanan Semasa Pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 1 - 11.