(1)
Mat Lui, M. Z.; Ahmad, A. Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 211 - 221.