(1)
Awangku Amin, D. R.; Mohd Hamzah, M. I. Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 135 - 151.