(1)
Mohd Soffian Lee, U. H.; Abdul Aziz, A. R.; Md. Isa, A. Kefahaman Dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 1 - 15.