(1)
Bin Mat Wajar, M. S.; Hamzah, R. Model Kebahagiaan Hidup Pelajar Universiti Berdasarkan Faktor Kesihatan Mental, Kecerdasan Spiritual Dan Demografi. MJSSH 2020, 5, 17 - 32.