(1)
Ibrahim, M. R.; Cong, L.; Dickson, L.; Mohd Ishar, M. I. Kesedaran Pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Tentang Pengangguran Di Malaysia Akibat Daripada Revolusi Industri 4.0. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 13 - 21.