(1)
Saidon, N. H.; Ahmad Zaini, M. I.; Asyraf Sukry, M. A.; Mohd Ishar, M. I. Amalan Kemahiran Penyesuaian Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 76 - 81.