(1)
Amat, M.; Ishak, S. Kewangan, Jaringan Institusi Dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 79 - 90.