(1)
Mohd Yusoff, A. N.; Mohd Ayup, M. T.; Majid, A. Elemen Kerohanian Dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah Di Negeri Selangor Darul Ehsan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 119 - 127.