(1)
Ismail, Z.; Lokman, N. H. Kemurungan Dan Keamatan Sokongan Sosial Dengan Kepuasan Hidup Dalam Kalangan Pelajar Universiti Di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 68 - 78.