(1)
Amat, M.; Ishak, S. Pengetahuan, Sikap Dan Kesedaran Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro. MJSSH 2020, 5, 1 - 11.