(1)
Tiop, T.; Talip, R. Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum Dan Efikasi Kendiri Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 71 - 83.