(1)
Tangil, J.; Amat, A. Kearifan Tempatan Dalam Sistem Bombon Oleh Masyarakat Kadazandusun Di Kiulu, Tuaran, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 77 - 86.