(1)
Ahmad Saidi, Z.; Ahmad, H.; Jusoh, H. Pelancongan Bandar Diraja: Satu Pola Kunjungan Pelancong Domestik Di Kuala Kangsar. MJSSH 2020, 5, 15 - 31.