(1)
Hanapi, M. S.; Wan Mokthar, W. K. A. Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2016, 1, 132 - 142.