(1)
Abdul Rauf, S. H.; Abd Wahab, H.; Abu Bakar Ah, S. H. Konsep Jaringan Dan Aplikasi Teori Jaringan Sosial Ke Dalam Jaringan Perkhidmatan Kebajikan Kanak-Kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2019, 4, 147 - 163.