(1)
Mohamad Murad, N. A.; Ahmad, N.; Hamsan, H. H. Program Rawatan Dan Pemulihan Dadah Di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2016, 1, 14 - 30.