(1)
Apak, J.; Taat, M. S. Hubungan Tingkah Laku Pemupukan Kreativiti Guru Dengan Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21. MJSSH 2018, 3, 64 - 79.