[1]
Abdul Aziz, A.R. and Ab Razak, N.H. 2021. Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri dalam kalangan Pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 7 (Jul. 2021), 12 - 26. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.909.