[1]
Zahari, M.Z., Razali, M.R. and Mohd Ishar, M.I. 2021. Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan ke Rumah melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 7 (Jul. 2021), 277 - 281. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.866.