[1]
Md Isa, K. and Abu Bakar, K. 2021. Hubungan antara Emosi Ibu Bapa dengan Kanak-kanak dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 7 (Jul. 2021), 258 - 266. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.857.