[1]
Yazid, M.N. 2021. Pakatan Pertahanan Amerika Syarikat di Timur Laut Asia: Kenapa Berbentuk Bilateral?. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 6 (Jun. 2021), 26 - 36. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.839.