[1]
De Silva, M., Tingkas, E., Lai, Y., Baco, Z., Peters, D. and Awang Jambol, D.J. 2021. Masalah Sekuriti Makanan Sebelum dan Semasa Pandemik Covid-19: Kajian kes di New Zealand. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 6 (Jun. 2021), 1 - 17. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.832.