[1]
Beh, S.H., Pue, G.H., Ishak, M.S. and Mohd Noor, M. 2021. Kesepaduan Nasional Penduduk Kawasan Rukun Tetangga di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 7 (Jul. 2021), 40 - 53. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.821.