[1]
Abdul Aziz, A.R., Sawai, R.P., Amat, M.I., Che Musa, N. and Perdani Sawai, J. 2021. Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) dalam kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga dan Rakan Sebaya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 5 (May 2021), 12 - 21. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i5.795.